Vapor Gard
Vapor Gard dla owoców


Pękanie czereśni i wiśni

Przyczyny pękania czereśni
„Owoce rosną głównie dzięki wodzie i składnikom mineralnym w niej rozpuszczonym, które są transportowane przez szypułkę. Pomiary wykazały, że owoce czereśni powiększają swoje rozmiary średnio o 3, 5–4,5% dziennie. Tak duży przyrost jest możliwy dzięki wysokiemu turgorowi w komórkach owoców, który może być jednocześnie — przynajmniej w części — odpowiedzialny za kierowanie siłami powodującymi pękanie czereśni. Prawdopodobny jest także związek pomiędzy budową kutykuli a pękaniem czereśni. Kutykula jest zewnętrzną, tłuszczowo-woskową warstwą pokrywającą części nadziemne roślin — w tym owoce. Jej obecność nadaje owocom czereśni charakterystyczny połysk. Skórka pełni swoje ochronne funkcje właśnie głównie dzięki kutykuli, która jest słabo przepuszczalna dla wody oraz powietrza i stanowi barierę dla przenikania wody oraz związków mineralnych zarówno do wnętrza owocu, jak i w kierunku przeciwnym. Głównym składnikiem kutykuli jest kutyna (90–99%), ale jej rola w pękaniu czereśni nie jest tak ważna, jak wosków występujących w ilości 1–10%. Duża rozpiętość zawartości wosków w kutykuli istotnie wpływa na jej właściwości. Wszelkie rysy i mikropęknięcia kutykuli, które są niewidoczne gołym okiem, ułatwiają wnikanie wody do owocu i zwiększają jego podatność na uszkodzenia. Pomiary wykazały, że przez skórkę owoc pobiera znacznie więcej wody i dużo szybciej niż przez szypułkę. Tłumaczy to między innymi fakt, iż nawet niewielki deszcz, podczas którego czas zwilżenia owoców jest krótki, powoduje pękanie czereśni. W przypadku uszkodzenia kutykuli przenikanie wody do owocu jest większe niż, gdy jej struktura jest nienaruszona. Pęknięcia kutykuli na owocach mogą powstawać w warunkach naturalnych, na przykład w okresie suszy. Udowodniono także związek pomiędzy liczbą mikropęknięć kutykuli a gniciem owoców. Czereśnie z kutykulą silnie spękaną są bardziej podatne na infekcje grzyba Botrytis cinerea niż owoce z nieuszkodzoną kutykulą. W konsekwencji tego, od nasilenia występowania uszkodzeń kutykuli zależy również trwałość pozbiorcza owoców. „

Dr Mirosław Sitarek   Hasło Ogrodnicze 05/2005

Typy pękania czereśni:
A- Wokół szypułki
B- Wokół wierzchołka
C- Z boku owocu

W sadzie ryzyko wystąpienia spękań jest o wiele większe, gdy deszcz spadnie w czasie upałów, na przykład po burzy, niż gdy opady - nawet dłuższe - wystąpią w okresie chłodów.
Dużą rolę odgrywa także temperatura powietrza w okresie opadów. Nasilenie spękań wzrasta liniowo ze wzrostem temperatury w przedziale od 10°C do 40°C. Liczba uszkodzonych owoców jest większa, gdy deszcz spadnie w nocy, ponieważ owoce mają wtedy większy turgor i wolniej wysychają. Tym samym wchłaniają więcej wody niż w ciągu dnia. Wiatr podczas opadów przyczynia się do zmniejszenia strat, gdyż owoce szybciej wysychają i krócej pozostają wilgotne. Przyczyną pękania czereśni może być także rosa. Silne spękania mogą wystąpić w sadach zlokalizowanych w pobliżu dużych zbiorników wodnych lub łąk. Tam w pochmurne dni następujące po ciepłych nocach rosa długo utrzymuje się na owocach. Uprawa czereśni na takich stanowiskach jest ryzykowna.

Rola VaporGardu w zapobieganiu pękaniu owoców
Zabieg należy wykonać w okresie, w którym czereśnie zaczynają intensywnie pobierać wodę , co zbiega się z pojawianiem pierwszych przebarwień na owocach. Pinolen - dzięki naturalnemu pochodzeniu - łączy się z woskami naturalnie występującymi na powierzchni owoców i wraz z nimi tworzy powłokę, która zabezpiecza owoce przed nadmiernym pobieraniem wody. Nie blokuje jednak całkowicie jej pobierania, gdyż miałoby to niekorzystny wpływ na wzrost owoców. Jeżeli zabieg wykonamy zbyt późno –gdy owoce są już bardzo nasycone wodą - nawet niewielka ilość wody przepuszczona przez powłokę może spowodować pęknięcia. Powłoka ulega całkowitej biodegradacji po ok. 40 dniach, jednak pierwsze pęknięcia, przez które woda może dostawać się do owoców powstają już po upływie ok. 15 – 18 dni. Dlatego podczas długotrwałych deszczy należy powtórzyć zabieg w mniejszym stężeniu, aby odbudować jednorodność powłoki. Należy tu zaznaczyć, że pierwsze pęknięcia powłoki dla dwóch innych pinolenów występujących na rynku pojawiają się odpowiednio:
Protector - po 2 dniach
NuFilm 96 - po 7 dniach
Z tego powodu pinoleny te nie nadają się do zapobiegania pękaniu owoców.Fot. Zbyt późny zabieg


Przedłużenie zdolności przechowalniczej śliwek

Przedzbiorczy zabieg Vapor Gardem zdecydowanie przedłuża zdolność przechowalniczą śliwek

Po zbiorze /zabieg w stężeniu 1 % wykonany został 3 tyg przed zbiorem/
Po 8 dniach przechowywania w 100% wilgotności, bez kontrolowanej temperatury, bez wentylacji


UWAGA: VAPOR GARD NA NIEKTÓRYCH ODMIANACH (NP. NA WĘGIERKACH) MOŻE POWODOWAĆ USZKODZENIA WOSKULepsze wybarwienie brzoskwiń

opracowanie w przygotowaniu...

Kontakt:
Bio Agris
Piotr Zajkowski Sp. j.

ul. Dylewska 20 B
03-011 Warszawa

Przedstawiciele:

Polska północna
Stanisław Żuchowski
tel: 793 797 781

Polska południowa
Sylwester Cukrowski
tel: 798 737 693

Biuro
tel.: +48 793 797 757
faks: +48 22 390 43 84
e-mail: info@bioagris.pl

doradca d/s warzyw gruntowych - Wiktor Grochowski tel.: 793 797 787

projektowanie stron www kontakt e-mail bioagris